Selecteer een pagina

Speciaal evenement

De Hongaarse ziel en de val van de Muur

Documentaire ‘A Life in Hungary’ met Ragazze Quartet

The Hungarian soul and the fall of the Wall

Documentary ‘A Life in Hungary’ with Ragazze Quartet

1 November, 2019 (13:00-17:30)
ICOONtheater Amersfoort

Wist u dat in Hongarije voor het eerst het IJzeren Gordijn letterlijk doorgeknipt is? En dat het IJzeren Gordijn voor het eerst open ging aan de Hongaarse grens? Waarom nu dit evenement? In november vieren we dat 30 jaar geleden de Berlijnse Muur viel. Dit jaar is het ook 100 jaar geleden dat met het Verdrag van Versailles de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd.

Did you know that the Iron Curtain was for the first time cut in Hungary? And that the Iron Curtain for the first time opened at the Hungarian border? Why this event right now? In November we will remember that 30 years ago the Berlin Wall fell. This year it will also be 100 years ago since the Treaty of Versailles formally made an end to World War I.

De documentaire ‘A Life in Hungary’ laat zien hoe Klári, een Hongaarse vrouw die in 1922 geboren is, de woelige gebeurtenissen in Hongarije overleeft. Zij vertelt soms dramatische, soms hele grappige anekdotes uit haar leven waardoor je je kan inleven in de geschiedenis van Hongarije vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot en met de val van de Berlijnse Muur.

The documentary ‘A Life in Hungary’ shows how Klári, a Hungarian woman born in 1922, survives disruptive changes in Hungary. She tells stories of her life which help us to better imagine the history of Hungary from the end of World War I until the time after the fall of the Berlin Wall. Her stories are dramatic but often also very funny.

Iron Curtain first cut at the Hungarian-Austrian border

Raggazze Quartet will play Béla Bartók (photo: Nichon Glerum)

Op deze middag worden delen van deze documentaire afgewisseld met muziek van Béla Bártok, live gespeeld door het Ragazze Quartet. De vrouwen van het Ragazze Quartet kregen vijf sterren in de Volkskrant voor hun CD met werk van Bartók. Zie, hoor en voel de Hongaarse ziel. Zie en doorleef de ontwikkelingen in Hongarije sinds de Eerste Wereldoorlog en hoe deze uiteindelijk leiden tot de val van de Muur.

Parts of the documentary will be intertwined with music of Béla Bartók’s performed live by the Ragazze Quartet. The women of the Ragazze Quartet got five stars in the Dutch newspaper de Volkskrant for their CD with the string quartets of Béla Bartók. See, feel and listen to the Hungarian soul. Watch and experience the developments in Hungary from World War I and how these developments finally lead to the fall of the Berlin Wall.

Voorafgaand aan de vertoning van de documentaire heeft documentairemaker Frank Ottenhoff een gesprek met  Dzsingisz Gabor en Casper Thomas. Dzsingisz Gabor was staatssecretaris voor het CDA en is van Hongaarse afkomst. Hij geeft ons een blik op het huidige Hongarije dat afwijkt van wat de westerse media doorgaans geven. Casper Thomas is journalist bij de Groene Amsterdammer en heeft het boek ‘De Autoritaire Verleiding’ geschreven. Hiervoor is hij naar Rusland, Turkije, India, de VS en Hongarije afgereisd om te onderzoeken wat mensen drijft om op hun leider te stemmen.

Before the presentation of the documentary filmmaker Frank Ottenhoff will have a talk with  Dzsingisz Gabor en Casper Thomas. Dzsingisz Gabor is a former state secretary of the Dutch christian party CDA and Hungarian by birth. He will give a perspective on nowadays Hungary which is quite different from the perspective normally presented by the western media. Casper Thomas is editor with the Dutch weekly news magazine Groene Amsterdammer. He wrote the book ‘De Autoritaire Verleiding’ (the authoritarian temptation). To write this book he traveled to Russia, Turkey, India, the US and Hungary to investigate what drives people to vote for their leader. 

De centrale vraag in het gesprek: wat heeft geleid tot de huidige situatie in de Hongaarse samenleving? En welke rol heeft de geschiedenis zoals verbeeld in ‘A Life in Hungary’ hierbij gespeeld?

Central question in my talk with Casper Thomas and Dzsingisz Gabor: what led to the current situation in the Hungarian society? And what’s the role of history as shown by ‘A Life in Hungary’.

Klári tells her live story to granddaughter Kati

Professor Gyarmati about system changes

Tijdens de borrel na afloop worden Hongaarse wijnen en hapjes gepresenteerd. Kortom: een gevarieerde middag waarin op verschillende manieren de historie en de situatie van Hongarije tot leven wordt gebracht.

Hungarian wines and snacks will be presented during drinks afterwards. In short: a varied afternoon in which the history and situation of Hungary are brought to life in different ways.

Programma

1300 Inloop
1330-1345 Intro door Frank
1345-1430 Gesprek met Dszingisz Gabor en Casper Thomas
1430-1450 Pauze
1450-1540 Film en muziek
1540-1600 Pauze
1600-1700 Film en muziek
1700-1800 Borrel en hapjes

Program

1300 Walk in
1330-1345 Intro
1345-1430 Talk with Dszingisz Gabor and Casper Thomas
1430-1450 Break
1450-1540 Film and music
1540-1600 Break
1600-1700 Film and music
1700-1800 Drinks and snacks

De documentaire is Engels ondertiteld. De interviews en commentaren zijn in het Hongaars en Engels. De voice over is in het Nederlands. Afhankelijk van de gasten zal het evenement in het Nederlands of het Engels worden gehouden.

The documentary is English subtitled. The interviews and comments are in Hungarian and English. The voice over is in Dutch. Depending on the guests the event will be in Dutch or in English.

De missie van documentairemaker Frank Ottenhoff: “Door begrip van en voor elkaars situatie beter samenleven in ons mooie Europa”. Vanuit de gedachte: ‘eerst begrijpen alvorens te oordelen’.

Ik hoop je op 1 November in Amersfoort te ontmoeten!

The mission of documentary maker Frank Ottenhoff: “Better understanding of each other’s situation in our beautiful Europe”. With ‘first understand before judging’ as starting point.

Hope to meet you November 1 in Amersfoort!!

Info documentaire: www.alifeinhungary.eu
Info over Raggazze Quartet: www.ragazzequartet.nl
Info Casper Thomas: www.groene.nl/auteur/casper-thomas
Info Dzsingisz Gabor: www.gaborperspektiva.eu
Info Frank Ottenhoff: www.frankottenhoff.com
Info on Facebook: https://www.facebook.com/ottenhoff.film

Who

Drs. Ir. Frank Ottenhoff

Gardameer 13

3825 VN Amersfoort

The Netherlands

Phone

+31 6 460 817 96

+31 33 455 99 38

E mail and website

info@frankottenhoff.com

www.frankottenhoff.com

Share This