Selecteer een pagina

Indien u bij dit evenement bent geweest: zou u beneden uw ervaringen willen delen in de vorm van commentaar?

Wist u dat in Hongarije voor het eerst het IJzeren Gordijn letterlijk doorgeknipt is? En dat het IJzeren Gordijn voor het eerst open ging aan de Hongaarse grens tijdens de Pan Europese Picknick? Op 1 november heb ik een evenement georganiseerd om te vieren dat 30 jaar geleden de Muur viel. In dit evenement stond heden en verleden van Hongarije centraal. Hieronder een korte film over de invloed van het Hongaarse vrijheidsstreven op de val van de Muur.

If you have been at this event: would you like to share your experiences by leaving a comment below?

Did you know that the Iron Curtain was for the first time cut in Hungary? And that the Iron Curtain for the first time was opened at the Hungarian border? On November 1 I organized an event to celebrate the fall of the Wall 30 years ago. The present and the past of Hungary were central to this event. Below a short film about the influence of the Hungarian struggle for freedom on the fall of the Wall.

Hungarian struggle for freedom and the fall of the Wall.

Trailer of my docu ‘A Life in Hungary’

Tijdens het event heb ik mijn documentaire ‘A Life in Hungary’ gepresenteerd. De documentaire laat zien hoe Klári, een Hongaarse vrouw die in 1922 geboren is, de woelige gebeurtenissen in Hongarije overleeft. Zij vertelt soms dramatische, soms hele grappige anekdotes uit haar leven waardoor je je kan inleven in de geschiedenis van Hongarije vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot en met de val van de Berlijnse Muur. Hierboven de trailer.

During my event I presented my documentary ‘A Life in Hungary’ . It shows how Klári, a Hungarian woman born in 1922, survives the disruptive changes in Hungary. She tells stories of her life which help us to better imagine the history of Hungary from the end of World War I until the time after the fall of the Berlin Wall. Her stories are dramatic but often also very funny. Above the trailer.

A small talk with Rebecca Wise of the Ragazze to introduce Béla Bartók to the audience.

The Raggazze Quartet, to create the spooky atmosphere of upcoming communism with 2nd movement of Bartok’s 5th string quartet. 

Mijn grootste experiment was het vervlechten van muziek en beeld. Delen van mijn documentaire werden afgewisseld met muziek van Béla Bártok, live gespeeld door het Ragazze Quartet. “Doordat de muziek heel goed paste bij de documentaire ben ik de muziek van Bartók meer gaan waarderen” zei een bezoeker.

The biggest challnge was to intertwine parts of the documentary with the music of Béla Bartók’s performed live by the Ragazze Quartet. “Because the music fitted very well with the documentary, I started to appreciate Bartók’s music more” a visitor said to me.

Dzsingisz Gabor, a former state secretary of the Dutch christian party CDA and Hungarian by birth.

Casper Thomas is editor with the Dutch weekly news magazine Groene Amsterdammer.

The onversation registered by Elisabeth Hunyadi. Köszönöm!

Voorafgaand aan de vertoning van de documentaire had ik een gesprek met  Dzsingisz Gabor en Casper Thomas. Dzsingisz Gabor was staatssecretaris voor het CDA en is van Hongaarse afkomst. Hij gaf ons een blik op het huidige Hongarije dat afwijkt van wat de westerse media doorgaans geven. Casper Thomas is journalist bij de Groene Amsterdammer en heeft het boek ‘De Autoritaire Verleiding’ geschreven. Hiervoor is hij naar Rusland, Turkije, India, de VS en Hongarije afgereisd om te onderzoeken wat mensen drijft om op hun leider te stemmen. 

“Het was een unieke bijeenkomst waarvan ik zeer onder de indruk was. Geeft zeker stof tot (verder) nadenken.” schreef een bezoeker mij achteraf.

Before the presentation of the documentary I had a conversation with  Dzsingisz Gabor en Casper Thomas. Dzsingisz Gabor is a former state secretary of the Dutch christian party CDA and Hungarian by birth. He gave a perspective on nowadays Hungary which is quite different from the perspective normally presented by the western media. Casper Thomas is editor with the Groene Amsterdammer. He wrote the book ‘De Autoritaire Verleiding’ (the authoritarian temptation). For this he traveled to Russia, Turkey, India, the US and Hungary to investigate what drives people to vote for their leader.

“It was a unique event that I was very impressed with. Certainly provides food for further thought” a visitor wrote me afterwards.

Tijdens de borrel na afloop werden Hongaarse wijnen en hapjes gepresenteerd. Kortom: een gevarieerde middag waarin op verschillende manieren de historie en de situatie van Hongarije tot leven werd gebracht.

Hungarian wines and snacks were presented afterwards. In short: a varied afternoon in which the history and situation of Hungary were brought to life in different ways.

De missie van documentairemaker Frank Ottenhoff: “Door begrip van en voor elkaars situatie beter samenleven in ons mooie Europa”. Vanuit de gedachte: ‘eerst begrijpen alvorens te oordelen’.

Zou u hieronder bij ‘comments’ willen aangeven hoe u het evenement heeft ervaren?

Foto’s door Henry Krul

The mission of documentary maker Frank Ottenhoff: “Better understanding of each other’s situation in our beautiful Europe”. With ‘first understand before judging’ as starting point.

Would you please leave a comment below on how you experienced this event?

Pictures by Henry Krul.

Info documentaire: www.alifeinhungary.eu
Info over Raggazze Quartet: www.ragazzequartet.nl
Info Casper Thomas: www.groene.nl/auteur/casper-thomas
Info Dzsingisz Gabor: www.gaborperspektiva.eu
Info Frank Ottenhoff: www.frankottenhoff.com
Info Ottenhoff Film on Facebook: https://www.facebook.com/ottenhoff.film

Who

Drs. Ir. Frank Ottenhoff

Gardameer 13

3825 VN Amersfoort

The Netherlands

Phone

+31 6 460 817 96

+31 33 455 99 38

E mail and website

info@frankottenhoff.com

www.frankottenhoff.com

Share This